اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن
تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

خدمات

از جمله خدمات شرکت اسپوتاشیمی تولید و ارائه موارد زیر می باشد:

1.استات سدیم
2. استات بتاسیم
3. استات مس
4. استات منگنز
5. سولفات روی
6. سولفات آهن
7. سولفات نیکل
8. سولفات مس
9. سولفات منیزیم
10. سولفات منگنز
11. سولفات بتاسیم
12. اسید هیومیک
13. اسید فسفریک
14. اسید نیتریک
15. اسید سولفوریک
16. اسید بوریک
17. نیترات منیزیم
18. نیترات روی
19. نیترات مس
20. نیترات کلسیم
21. گوگرد گرانول
22. مونو آمونیوم فسفات
23. مونو بتاسیم فسفات
24. شمش روی
25. اکسید روی
26. اسید استیک
27. سولفات سدیم
28. اسید کرومیک
29. آب اکسیزنه باشا
30. ایزوبروبیل الکل
31. گلیسیرین خوراکی

جهت مشاوره قبل از خرید ، با شماره های درون سایت تماس حاصل فرمایید.