اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

آرشیو مطالب
(مطلبی یافت نشد)
آخرین مطالب
14 آگوست 2022
37

اسید کرومیک

قیمت اسید کرومیک
خرید اسید کرومیک
ساخت اسید کرومیک
تری کربوکسیلیک اسید
قیمت پرکلریک اسید
واردات اسید سولفامیک
فروش اسید بوریک ترکیه
خرید اسید استئاریک
خریدار اسید سولفوریک
مخزن نگهداری اسید

14 آگوست 2022
29

اسید استیک

خرید اسید کرومیک
قیمت اسید کرومیک
خرید اسید کرومیک
ساخت اسید کرومیک
تری کربوکسیلیک اسید
قیمت پرکلریک اسید
واردات اسید سولفامیک
فروش اسید بوریک ترکیه
خرید اسید استئاریک
خریدار اسید سولفوریک
مخزن نگهداری اسید

14 آگوست 2022
28

گلیسیرین

اسید فسفریک
گلیسیرین
فروش گلیسیرین
استون
اسید سیتریک
خرید گلیسیرین
مواد شیمیایی
گلیسیرین klk
گوارگام
فروش مواد شیمیایی
اسانس
قیمت گلیسیرین
فروش استون
اسید فسفریک
گلیسیرین صنعتی
متانول
سوربیتول
وازلین
فروش متانول
تگزاپون
سوربات پتاسیم

14 آگوست 2022
23

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه
مواد شیمیایی
فروش آب اکسیژنه
اسید سیتریک
اسید فسفریک
خرید آب اکسیژنه
سود پرک
فروش مواد شیمیایی
اسید استیک
قیمت آب اکسیژنه
گلیسیرین
هیدروژن پراکسید
استون
گوارگام
تگزاپن
بنزوات سدیم
فروش استون
آب اکسیژنه خوراکی
جوش شیرین
اب اکسیژنه