اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
17 اکتبر 2022
155

اسید کرومیک ترک

وارد کننده اسید کرومیک ترک با قیمت ارزان و مناسب ، بازرگانی اسپوتا شیمی تامین کننده انواع اسید کرومیک خارجی برای صنایع شیمیایی