اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
17 اکتبر 2022
116

تولید مواد شیمیایی

کارخانه تولید مواد شیمیایی اسپوتا شیمی ، تولید کننده و فروشنده کلیه مواد اولیه شیمیایی صنایع خوراکی و آرایشی بهداشتی و کشاورزی و دارویی