اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
17 اکتبر 2022
75

فروش محصولات شیمیایی

فروش محصولات شیمیایی در شرکت بازرگانی صنایع شیمیایی اسپوتا شیمی با قیمت ارزان و تضمین کیفیت و استاندارد محصولات در سراسر کشور