اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
24 نوامبر 2022
205

سولفات مس روسی

تولید سولفات مس روسی سولفات مس روسی که به کات کبود هم شهرت دارد، پودری به شکل کریستال اما به رنگ آبی شفاف است که در هوای خشک رشد می‌کند، یک ماده شیمیایی بسیار متنوع با گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی است که در بخش کشاورزی بیشتر کاربرد دارد، درگذشته از این ماده تنها در […]