اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
24 نوامبر 2022
161

سولفات آهن

تولید سولفات آهن سولفات آهن (||) یک ترکیب شیمیایی است که فرمول آن FeSo4 بوده و رنگی بین سبز و آبی دارد و از آن در صنایع مختلف همچون تولید جوهر، رنگ و دارو استفاده می‌شود. سولفات آهن فریک (|||) هم محلول در آب بوده و به شکل بلورهای زرد متمایل به خاکستری دیده می‌شود. […]