اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
24 نوامبر 2022
93

نیترات کلسیم

تولید کننده نیترات کلسیم نیترات کلسیم مانند بیشتر مواد آلی و شیمیایی از ترکیب چند عنصر به وجود می‌آید. بیشتر این مواد به عنوان کود در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. رنگ این محصول خاکستری است و جزو مواد جذب‌کننده رطوبت به شمار می‌رود و حتی از این ماده برای تهیه مواد منفجره هم استفاده […]