اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
28 آگوست 2022
145

معرفی انواع مواد شیمیایی

معرفی انواع مواد شیمیایی       مواد شیمیایی در صنایع مختلف مثل کشاورزی داروسازی و صنایع غذایی زیادی دارد لذا در این مقاله به معرفی انواع مواد شیمیایی و بیان مشخصات هر کدام می پردازیم   تعریف مواد شیمیایی ماده به هر شی که جرم و حجم دارد گفته می شود. در صورتیکه این مواد از […]